Pengaruh Wudlu Terhadap Sholat - Mausung AS

| mausung.web.id | Mengupas 3 Darah Wanita, Haidl, Nifas & Istihadloh |

Pengaruh Wudlu Terhadap Sholat

Share This
"Wong sholat iku opo jare wudlune. Nek
wudlune apik insyaallah sholate apik".
(Orang sholat itu tergantung dari wudlunya. Jika wudlunya baik insyaallah sholatnya baik).
Demikian kata Syaikhuna KH. Abdullah Ubab Maimoen
(Pengasuh PP Al-anwar 2)

Pages